Všeobecno-pohybová príprava pre predškolákov ŠTARTUJE

Necelé dva týždne a náš krúžok pre športové hviezdičky opäť rozbehne svoju činnosť. Tí, ktorí už máte skúsenosť viete, že fungujeme v dvoch skupinách.

Jedna skupina je určená pre deti mladšieho predškolského veku  a  súbežne vo vedľajšej telocvični pracujeme s deťmi staršieho predškolského veku.

Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 26.09.2023 o 16:30 hod. na ZŠ Bystrická cesta, po skončení krúžku bude rodičovské združenie.

Krúžok sa bude konať každý utorok a štvrtok od 16:30 do 17:30 hod. na ZŠ Bystrická cesta (vchod od pošty za CBA Verexom)

Prihlášku na krúžok si stiahnite TU

Tešíme sa na malých milovníkov pohybu. 

Kolektív tréneriek