Naša vizitka

Konateľ MBK: JUDr. Ľubomír Kubáň

Výkonný riaditeľ a manažér klubu: Mgr. Radoslav POPELKA

Dozorná rada: Ing. Mgr. Miroslav Zuberec – predseda, Bc. Michal Kubačka, JUDr. Tomáš Klopta, Mgr. Michal Lazár, Ing. Tomáš Gazdarica.

Naše fakturačné údaje:

Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o.
Námestie A.Hlinku 1
03401 Ružomberok

IČO: 48178721
DIČ: 2120086529
IČ DPH: SK2120086529

e-mail: info@mbkruzomberok.sk

e-mail (pre médiá): press@mbkruzomberok.sk

NAŠA VIZITKA

Konateľ MBK: JUDr. Ľubomír Kubáň

Výkonný riaditeľ a manažér klubu: Mgr. Radoslav POPELKA

Dozorná rada: Ing. Mgr. Miroslav Zuberec – predseda, Bc. Michal Kubačka, JUDr. Tomáš Klopta, Mgr. Michal Lazár, PaedDr. Janka Lokajová.

Naše fakturačné údaje:

Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o.
Námestie A.Hlinku 1
03401 Ružomberok

IČO: 48178721
DIČ: 2120086529
IČ DPH: SK2120086529

e-mail: info@mbkruzomberok.sk

e-mail (pre médiá): press@mbkruzomberok.sk