Spomíname na Jána Líšku

Významná osobnosť pôsobila aj vo vedení ružomberského basketbalu.

V utorok 1. júna nás vo veku 70 rokov navždy opustil jeden z najvýznamnejších žijúcich obyvateľov mesta, Ing. Ján Líška. Dlhé roky pôsobil aj vo vedúcich pozíciach basketbalu v Ružomberku, a významnou mierou sa aj z funkcie riaditeľa papierní podieľal na finančnom zabezpečení klubu.

Narodil sa 10. augusta 1950 v Nových Sadoch (okres Nitra) a v roku 1974 prišiel po skončení vysokej školy do Ružomberka. Neskôr sa ako generálny riaditeľ Slovenských celulózok a papierní pričinil nielen o rozvoj významného papierenského podniku, ale aj o rozkvet športu v meste. Dlhé roky bol významnou osobnosťou Ružomberka. Zastával mnohé vysoké funkcie, kde svojou pracovitosťou, húževnatosťou ale i ľudským jednaním s podriadenými, najmä však vysokou odbornou spôsobilosťou a erudíciou zanechal trvalú a výraznú stopu. Podieľal sa na rozvoji SCP vo funkcii generálneho riaditeľa, výrazne ovplyvnil činnosť Slovenského recyklačného fondu. Tiež v spoločenskom živote Ružomberka dlhé roky svojou aktívnou činnosťou v prospech mesta vykonal mnoho pozitívneho. Dôležitú úlohu, ktorú zvládol so cťou, mal i ako prezident futbalového klubu, basketbalového klubu, priaznivo ovplyvňoval a pomáhal i lyžovaniu. Česť jeho pamiatke.

(c) MBK Ružomberok 2021