Beh, skok, kotúľ a iné… Toto sú všetko pojmy, ako aj mnohé ďalšie súvisiace so športovou terminológiou, s ktorými sa aj vaše deti môžu stretávať na krúžkoch, ktoré sme pripravili v spolupráci s Oddelením školstva a športu mesta Ružomberok v tomto školskom roku tak pre najmenších už od materských škôl, ako aj pre o čosi starších až po prvý stupeň základnej školy.

Výchova detí k zdravému životnému štýlu, naučiť ich základy pohybových schopností spätých s atletikou a gymnastikou, naučiť deti chytiť, hodiť alebo kopnúť loptu, naučiť ich vzájomne komunikovať bez prispenia sociálnych sietí – to je cieľom krúžkov všeobecnej pohybovej výchovy pre deti materských škôl, ktoré sa budú konať pravidelne od 27.9.2016 (vrátane) každý utorok a štvrtok so začiatkom o 16:30 a koncom o 17:30 na ZŠ Bystrická v Ružomberku. Prihlášky budú distribuované v rámci materských škôl, ale aj s možnosťou stiahnutia priamo na stránke www.mbkruzomberok.sk (pod týmto článkom). Rodičovský príspevok na krúžok = 0,00 eur!!!

Deťom, ktoré už začínajú drať alebo už derú školské lavice v prvej až druhej triede základnej školy, ponúkame takisto krúžky všeobecnej pohybovej prípravy s podobným, avšak vek dieťaťa zohľadňujúcim obsahom, a teda aj zodpovedajúcou náročnosťou. Pre ich starších spolužiakov z tretieho a štvrtého ročníka sme pripravili basketbalové prípravky, kde tréneri sa budú už vo väčšej miere venovať základom basketbalu. Budeme radi, keď aj na základných školách budeme vedieť privítať v nami organizovaných krúžkoch veľa detí, ktoré sa v tomto prípade budú môcť prihlásiť prostredníctvom svojich triednych učiteľov, resp. vyučujúcich telesnej výchovy. Prihlášky spojené s touto aktivitou budú k dispozícii len priamo na základných školách. Rodičovský príspevok na krúžok = 0,00 eur!!!

Okrem týchto akcií ešte stále hľadáme a samozrejme ich aj veľmi radi privítame mladé adeptky basketbalu ročník narodenia 2006, 2005 a 2004. Naši tréneri sa tešia na všetkých malých ale aj väčších záujemcov  o pohyb, pohybové a loptové hry!

V prípade záujmu o ďalšie informácie vám tieto radi poskytneme na e-mailovej adrese info@mbkruzomberok.sk, resp. na tel. čísle 0908 963 013.

PRIHLÁŠKA (materské školy): PRIHLASKA – kruzok Vseobecnej pohybovej pripravy – MS

(c) MBK Ružomberok 2016