MBK Ružomberok v spolupráci s oddelením školstva a športu mesta Ružomberok bude od septembra organizovať krúžky všeobecnej pohybovej prípravy pre deti materských škôl (od 4 rokov) a žiakov prvého stupňa základných škôl.

“Myšlienka podujať sa na túto činnosť vznikla z časti ako určitý druh spoločenskej objednávky a sčasti ako výsledok komunikácie s vedením základných škôl so zreteľom na pohybovú schopnosť detí,” začal vysvetľovať dôvody novinky manažér MBK Ružomberok Radoslav Popelka. Podľa jeho slov je význam tohto kroku jednoduchý: “Súčasný pretechnizovaný svet a životný štýl vedie deti k sedavému, resp. na pohyb chudobnému spôsobu života. Deti si zvykajú na neosobnú komunikáciu prostredníctvom rôznych elektronických médií.”

My chceme dosiahnuť pravý opak – priviesť deti do telocviční, vytvárať u nich návyky zdravého životného štýlu, pohybovo ich vzdelávať a ponúknuť im vyžitie v zmiešanom kolektíve chlapcov aj dievčat, podnietiť tak ich osobnostný rast, zdôrazňuje Popelka. “Obsahovú náplň budú tvoriť základy atletiky, gymnastiky a loptových hier, samozrejme, s ohľadom na vek dieťaťa. Naši odborníci budú s nimi pracovať tak, aby pri dodržiavaní metodiky a cez motivačne ladené úlohy napredovali, a nielen sa zúčastnili.”

Radoslav Popelka ďalej pripomína: “Je zrejmé, že úmyslom ponuky tejto aktivity pre našich najmenších je zabezpečenie synergie tejto externej krúžkovej činnosti s činnosťami organizovanými priamo na školách, pričom aj pre deti na prvom stupni základných škôl chceme a budeme ponúkať možnosť pohybového rastu a vzdelávania.”

Manažér MBK Ružomberok si veľmi pochvaľuje spoluprácu so všetkými materskými školami v Ružomberku aj okolí, kde je už propagačný materiál k týmto krúžkom k dispozícii. “Druhú časť informačnej kampane budeme určite absolvovať aj začiatkom septembra a budeme veľmi radi, ak sa budeme môcť dostať s touto myšlienkou priamo k rodičom na rodičovských združeniach.”

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o všeobecnej pohybovej príprave pre deti materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl, rodičia sa môžu obrátiť na organizátorov na telefónnom čísle 0908 963 013, príp. e-mailovej adrese info@mbkruzomberok.sk.

(c) MBK Ružomberok 2016