Znovu chceme rozhýbať škôlkarov

Po veľkom úspechu a pozitívnych reakciách z uplynulých období sa ružomberský basketbalový klub rozhodol pokračovať v obľúbenej aktivite pre deti materských škôl – všeobecnej pohybovej príprave.

“Práve na základe veľmi pozitívnych reakcií zo strany detí a samozrejme aj ich rodičov budeme aj v tomto školskom roku pokračovať v krúžkoch všeobecnej pohybovej prípravy pre deti materských škôl. Už tradične sa stali domovom športujúcich škôlkárov dve telocvične na ZŠ Bystrická, pričom veľké poďakovanie za výbornú spoluprácu, a to nielen v tomto smere,  patrí vedeniu školy na čele s riaditeľkou Elenou Volanskou,” hovorí výkonný riaditeľ MBK Ružomberok Radoslav Popelka.

Deti budú opäť rozdelené  podľa veku na dve skupiny (starší a mladší), venovať sa im budú naše cvičiteľky a uvedú ich do základov atletiky, gymnastiky a pohybových hier. “Krúžky sa budú konať pravidelne v utorok a vo štvrtok od 16.30 do 17.30. Úvodné stretnutie je naplánované na 20.9.2022 (utorok) o 16.30, pričom na vstup do telocvične na ZŠ Bystrická sa využíva bočný vchod situovaný od pobočky Slovenskej pošty, ktorá sa nachádza na sídlisku Roveň,” dopĺňa podrobnosti R. Popelka.

Prihlášku nájdete ako súčasť tohto článku, resp. na stiahnutie na našej webovej stránke, alebo aj priamo vo vašej škôlke. Tento krúžok poskytujeme bezodplatne! “Tešíme sa na vaše deti a veríme, že opäť sa spolu niečo nové naučíme, dobre vybeháme a riadne zabavíme,” zakončuje tému výkonný riaditeľ MBK.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE Žiadosť o prijatie do všeobecnej pohybovej prípravy – MŠ

(c) MBK Ružomberok 2022