Zápas so Šamorínom je zrušený, najbližšie proti KP Brno

Ružomberské basketbalistky sú vo finálnej fáze prípravy na nový ročník. Absolvovali už niekoľko zápasových previerok proti Brnu či Chomutovu, a v najbližšom týždni ich čakajú domáce stretnutia.

To najbližšie sa malo odohrať dnes, v piatok 11.9 o 17:00, avšak z technických príčin zo strany Šamorína je tento prípravný duel zrušený. Najbližší prípravný dvojzápas by sa tak mal odohrať o týždeň v piatok 18.9. o 17:00 a sobotu 19.9. o 11:00 proti KP Brno.

Opatrenia, ktoré s aktuálnou situáciou a príchodom divákov do športovej haly počas septembra súvisia, si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

Príchod divákov do športovej haly

Do telocvične alebo haly môžu diváci vstúpiť len cez hlavný vchod určený domácim usporiadateľom a kapacita hľadiska je znížená maximálne na 450 osôb alebo na 50% kapacity (Výnimku z obmedzenia kapacity hľadiska majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín). Pri vstupe si musia dezinfikovať ruky a prevziať si označenie, ktoré sú povinní pri každom opustení haly vrátiť pracovníkovi usporiadateľskej služby alebo členovi SBS prítomnému pri východe.

Vzhľadom na často obmedzenú kapacitu hľadísk v telocvičniach a halách sa môže v hľadisku nachádzať najviac 450 osôb alebo 50% kapacity hľadiska a preto tréneri alebo nimi poverené dospelé osoby dostanú pred stretnutím príslušný počet označení, ktoré môžu rozdeliť medzi rodičov a fanúšikov svojho družstva (podľa našich predpisov ma hosťujúci klub nárok na 10% miest zo všetkých použiteľných miest). Len tým, ktorí budú mať potrebné označenie bude vstup do telocvične umožnený, a to nie skôr ako 30 minút pred začiatkom príslušného zápasu, po skončení ktorého musia opustiť objekt do 20 minút. Diváci musia pri vstupe odovzdať pracovníkovi usporiadateľskej služby alebo členovi SBS prítomnému pri vchode označenie umožňujúce účasť na zápase a dezinfikovať si ruky. Po naplnení kapacity bude vstup ďalším divákom zakázaný. Miestny usporiadateľ musí preukázateľne v každom okamihu poznať počet účastníkov podujatia.

Všetci diváci sú povinní sedieť vo vyhradených sektoroch hľadiska, udržiavať medzi sebou odstup min. 2 metre(ak nežijú v spoločnej domácnosti), mať počas celej doby zdržiavania sa v hale prekryté horné dýchacie cesty a dodržiavať zákaz konzumácie jedál a nápojov.

Porušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených opatrení môže mať za následok okamžité vykázanie účastníka turnaja alebo diváka z vnútorných priestorov príslušného športového objektu.

(c) MBK Ružomberok 2020