Klub napreduje aj vďaka podpore partnerov

Od online tréningov a dištančného vzdelávania späť do športových hál aj vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja!

Je zvykom, že na našich stránkach sa stretávajú priaznivci MBK Ružomberok hlavne s informáciami o výsledkoch našich družstiev, novinkách v jednotlivých družstvách, resp. klube. Na tomto mieste by sme však chceli možno trošku netradične, ale o to s väčšou vážnosťou spomenúť tých, vďaka ktorým hlavne naše aktivity smerované k rozvoju mládežníckeho basketbalu môžu napredovať.

“MBK Ružomberok, tak aj mnohé iné športové kluby na Slovensku veľmi citlivo vníma súčasnú pandemickú situáciu, a to hlavne s ohľadom na tých najzraniteľnejších a súčasne našich najdrahších – naše deti. Obrovským úsilím a energiou našich trénerov a nemalou finančnou podporou našich partnerov sa snažíme aktivizovať deti, v našom prípade adeptky basketbalu a ukázať im cestu od počítačov a tabletov späť do športových hál a telocviční,” hovorí výkonný riaditeľ klubu Radoslav Popelka.

Sme radi, že sa nám podarilo zachovať a v niektorých prípadoch dokonca aj doplniť o ďalšie dievčatá už existujúce súťažné družstvá (hlavne v Dolnom Kubíne), ale nesmiernu radosť nám robí aj záujem dievčat o novo tvoriace sa družstvá mladších minibasketiek,  a aj záujem detí materských škôl o všeobecnú pohybovú prípravu organizovanú práve našim klubom, pokračuje R. Popelka.

“Naše aktivity môžeme realizovať vďaka silným partnerom, akými sú mestá Ružomberok a Dolný Kubín, ktoré už tradične vytvárajú podmienky pre športové aktivity okrem iného aj z hľadiska zabezpečenia vhodných priestorov pre športovanie detí. Obzvlášť sa tešíme spolupráci s novým silným partnerom – Žilinským samosprávnym krajom, ktorý nemalou mierou pomáha zabezpečiť materiálno-technické vybavenie pre mladé basketbalistky – v tomto období išlo hlavne o kúpu basketbalových lôpt. Sme presvedčení, že týmto úvodným projektom naštartujeme aj ďalšie možnosti spolupráce ako hrdý reprezentant Žilinského samosprávneho kraja nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.L

Na tomto mieste chceme poďakovať za doterajšiu spoluprácu aj našim významným reklamným partnerom – spoločnosti Eco–Investment, a.s. Milana Fiľa, spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, Mestským lesom v Ružomberku a spoločnosti Metrostav.

Bez podpory domácich médii by sme asi ťažko hľadali cestu k našim fanúšikom, preto veľké poďakovanie smeruje aj k Ružomberskému hlasu a Mestskej televízii Ružomberok.

Vďaka všetkej vyššie uvedenej pomoci a podpore môžu naše deti prichádzať a športovať v telocvičniach nasledovne:

Názov družstva Počet tréningových jednotiek v týždni
Všeobecná pohybová príprava detí MŠ

2

Mladšie mini

3

Staršie mini

3

Mladšie žiačky

3

žiačky

4

U16

5

U23

5

 

(c) MBK Ružomberok 2021