Poď medzi nás

Covidové obdobie zanechalo stopy aj na našej mládežníckej členskej základni. Kým dievčatá, ktoré už boli rozbehnuté vo svojich družstvách, dokázali aj vďaka…