MBK Ružomberok ponúka pre deti materských škôl aj v tomto roku možnosť zapojiť sa do zaujímavého projektu.

“Po roku pozitívnych skúseností a ohlasov ponúkame znovu pre deti materských škôl z Ružomberka, Likavky a Liptovských Sliačov možnosť navštevovať krúžok všeobecnej pohybovej prípravy,” potvrdil manažér MBK Ružomberok Radoslav Popelka. Podľa jeho slov ide o výchovu detí k pohybu. “Chceme ich naučiť základné pohybové návyky pomocou metodiky, ktorá zahŕňa základy atletiky, gymnastiky, ale aj pohybové hry, pri ktorých deti rozvíjajú svoju osobnosť.”

Garantom tejto aktivity je bývalá vynikajúca basketbalistka a v súčasnosti trénerka Iveta Bieliková. “Myslíme si, že je dôležité, hlavne v dnešnej dobe, prinášať aj pre túto vekovú kategóriu program, ktorý deťom prinesie športové vyžitie,” pokračuje Popelka. Ako ďalej hovorí, pre ružomberské deti bude pohybová príprava v priestoroch telocvične ZŠ Bystrická, pre deti z Likavky a Liptovských Sliačov to bude na tamojších základných školách. “Týmto ďakujeme vedeniu materských škôl za ústretovosť pri organizácii tejto aktivity.”

Prihlášku na krúžok všeobecnej pohybovej prípravy si môžete stiahnuť tu: http://www.mbkruzomberok.sk/wp-content/uploads/2017/09/nabor-prihlaska-2016-na-Z%C5%A0.pdf

Žiadosť o prijatie pre deti MŠ nájdete tu: Žiadosť o prijatie do všeobecnej pohybovej prípravy – MŠ

(c) MBK Ružomberok 2017